Πολιτική απορρήτου

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για την προβολή διαφημίσεων κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες (χωρίς το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν και σε άλλους ιστότοπους προκειμένου να εμφανίσουν διαφημίσεις που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και πώς να αποτρέψετε τις εταιρείες από τη χρήση αυτών των δεδομένων.

Google Ads:

  • Η Google, ως τρίτος πάροχος, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στον ιστότοπό της.
  • Με το cookie DART, η Google μπορεί να εμφανίζει διαφημίσεις στους χρήστες της με βάση τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε αυτήν και σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο.
  • Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν το cookie DART μεταβαίνοντας στην Πολιτική απορρήτου του Google Ads και του Δικτύου περιεχομένου.

Η πολιτική απορρήτου μας στοχεύει:

  • Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης του ιστότοπου/το υποκείμενο των δεδομένων γνωρίζει και κατανοεί ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα χρησιμοποιούμε και με ποιον τα μοιραζόμαστε.
  • Εξηγήστε πώς χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεται μαζί μας ο χρήστης/κάτοχος δεδομένων.
  • Γνωρίστε το χρονικό διάστημα που θα διατηρηθούν τα δεδομένα.
  • Εξηγήστε και ενημερώστε τον χρήστη/το υποκείμενο των δεδομένων ποια είναι τα δικαιώματα και οι επιλογές του και πώς να τα ασκήσει.
  • Γνωστοποιήστε τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την προστασία του απορρήτου σας.

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα και δεδομένα περιήγησης που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ή συλλέγονται με οποιοδήποτε νομικά επιτρεπόμενο μέσο.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε αμέσως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτό το έγγραφο.